GOK Klembów Gmina Klembów

Polub nas na Facebooku:

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

Zakończenie projektu: sprawozdanie

 

 

 

 

 

UE_EFS


znak_kapital_ludzki1

 

 

 

 

 


RAZEM Z BABCIĄ I DZIADKIEM

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


W dniu 31 stycznia 2011 r. zakończyła się realizacja projektu „Razem z babcią i dziadkiem”. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy gminy Klembów. Wsparciem objętych było 30 osób, z czego 15 osób to dzieci (w wieku od 6 do 11 lat) i 15 osób dorosłych.

 1. Do projektu przystąpiło 15 dzieci i 15 dorosłych (mieszkańców gminy Klembów).

 2. Piętnaście osób uczestniczyło w ośmiu zajęciach rękodzielniczych „Igłą, nitką i nie tylko” (po 4 godziny); zajęcia trwały do końca października 2010 r.

 3. Uczestnicy mieli zagwarantowany gorący posiłek i napoje.

 4. Prace rękodzielnicze wykonane podczas projektu zostały zaprezentowane na wystawie w Świetlicy Wiejskiej w Pasku.

 5. Grupa 15 osób brała udział w zajęciach kulinarnych „Zdrowo i kolorowo”, gdzie zwracano szczególną uwagę na kulinarne tradycje regionu. Odbyło się osiem zajęć po cztery godziny każde, zakończenie nastąpiło w grudniu 2010 r.

 6. Wszyscy uczestnicy projektu wyjechali na dwudniową (7-8 stycznia 2011 r.) wycieczkę do Białowieży, gdzie zwiedzali pokazowy rezerwat żubrów, poznawali przyrodę i architekturę regionu, bogate menu regionalnych potraw. Czas wolny spędzali w kompleksie basenowym SPA.

 7. 22 stycznia odbyło się karnawałowe Święto Rodziny - spotkanie integracyjne uczestników projektu oraz zaproszonych gości. W udekorowanej sali główny punkt stanowiła wystawa korali, serwetek, ozdobnych pasków, kolczyków, aniołów i kart świątecznych. Imprezę poprowadził animator wraz z solistkami, dbając o to, żeby wszyscy spędzili czas miło i wesoło. Stół zastawiony był różnymi potrawami, napojami oraz pączkami własnego wypieku.

 8. 31 stycznia nastąpiło zakończenie projektu; wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę, która posłużyła do oceny projektu. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie i realizatorzy podziękowali uczestnikom projektu i wręczyli pamiątkowe dyplomy.

 9. Projekt przyniósł rezultaty twarde:

 • 30 osób zostało objętych wsparciem, wzbogaciła się wiedza o tradycjach lokalnych;

 • zakupiono:

  - aparat fotograficzny,

  - laptop z oprogramowaniem,

  - artykuły gospodarstwa domowego: garnki, miski, filiżanki, talerze,

10. Na uwagę zasługują również miękkie rezultaty projektu:

 • zaktualizowała się dotychczasowa wiedza i umiejętności;

 • przezwyciężone zostały trudności w zdobyciu i utrzymaniu doświadczenia;

 • podniesiono umiejętności praktyczne;

 • poszerzono wiedzę teoretyczną;

 • zwiększono zdolności komunikacyjne;

 • nastąpiło podniesienie samooceny;

 • zmotywowano beneficjentów do samokształcenia;

 • nastąpiła korzystna zmiana postaw uczestników projektu wobec edukacji;

 • wzrosła świadomość równości szans mężczyzn i kobiet;

 • nastąpiła integracja społeczności lokalnej;

 • uczestnicy twórczo i aktywnie spędzali wspólny czas ponad podziałami wiekowymi.

 1. Projekt był przez nas promowany w środowisku lokalnym poprzez plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły w prasie i na stronie internetowej GOK-u.

  Cieszymy się, że oferowane zajęcia spotkały się z szerokim zainteresowaniem; z informacji zebranych za pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej wynika, że uczestnicy wysoko ocenili fachowość instruktorów i poziom prowadzonych zajęć. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wyszedł naprzeciw zgłaszanego zapotrzebowania na takie zajęcia przez członków Klubu Seniora, istniejącego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie.

  Nasza inicjatywa odnosiła się do społeczności lokalnej, co sprzyja wspieraniu rozwoju terenu gminy Klembów.


Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.


Koordynatorzy projektu[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )